Angora czy króliczek ?

Angora czy króliczek ?


Jak wiecie nie jestem zwolenniczką robienia zakupów w Zarze, H&M, czy u innych tego typu producentów odzieży,  które do produkcji swoich produktów wykorzystują przemoc lub wyzysk.
Bo czego nie robi się dla Miecia. Chciałabym zwrócić wam uwagę i uwrażliwić na robienie świadomych zakupów. Bo czy chcecie nosić sweterki z angory ? Taka odzież powstaje miedzy innymi z futerka tegoż królika, w sposób jaki jest ono produkowane, powoduje u mnie gęsia skórkę i niechęć do ludzkości. Króliki za życia zostają pozbawiane futerka, poprzez wyrywanie go z ich skóry, w takich męczarniach dożywają 3, 4 lat. Ja już na pewno nie ubiorę sweterka z angory. Mam nadzieję że po obejrzeniu reportażu, też podejmiecie taka decyzję.
****
As you know I am not an advocate of shopping in Zara, H & M, or in other similar clothing manufacturers that produce their products to use violence or exploitation. Because this is done for Owning. I would like to draw your attention and raise awareness on making informed purchases. Because whether you want to wear angora sweaters? Such a clothing arises among others from the same rabbit fur, and in the way it is produced, makes me goose peel and a reluctance to humanity. Rabbits for fur are deprived of life, by pulling them out of their skin, in such agony they are living to 3/4 years. Certainly, I do not get dressed angora sweater. I hope that after seeing news report, also you will make such a decision.Copyright © 2014 Kaycat&Isabell , Blogger