How arises silk

How arises silk


silk dress - Madame Lala / hat - H&M / glasses - Mohito / sandals - Venezia / jewelry - Gleam.pl

Jak powstaje jedwab .

Jedwabnik morwowy to gatunek nocnego motyla, który jest gatunkiem wymarłym ale o dziwo występuje jako gatunek hodowlany. Kraje, w których najwięcej produkuje się przedmiotów z jedwabników (czyli chust, apaszek, szali czy męskich krawatów), to Chiny oraz Japonia. Z nich największy eksport trafia do Indii oraz Turcji. Jeden osobnik wytwarza jeden kokon, który składa się z pojedynczych włókien. By go pozyskać, trzeba uśmiercić larwę (choć stosuje się także produkcję bez jej uśmiercania, lecz wtedy jest ona droższa). Owy kokon można rozwinąć i w ten sposób uzyskuje się włókno. Naturalny kolor nici to biały, ale nic nie szkodzi na przeszkodzie, by syntetycznie je zabarwiać. Jednak lepiej uzyskiwać biały jedwab, by potem przepięknie go pomalować. W Polsce występuje ogromny popyt na produkty z jedwabiu. Mają one róznorodną jakość oraz ceny. W łatwy sposób można także założyć farmę jedwabników w warunkach domowych. Wystarczy zakupić specjalny krzak - morwę (najlepiej białą) - którego liście są pożywieniem dla jedwabników.

****
* Mulberry Silkworm is a species of butterfly of the night, which is an extinct species and a breeding species. Countries where most items are produced from silk (ie, shawls, scarves, scarves and men's ties), it's China and Japan. Of these, the largest export gets to India and Turkey. One specimen produces a cocoon, which consists of individual fibers. For acquire it, you have to kill the larva (though also apply production without killing it, but then it is more expensive). The cocoon can develop, thus producing a fiber. The natural color thread is white, but it is okay to synthetically dyed them. But better to obtain white silk, to then paint it beautifully. In Poland there is a huge demand for the products of silk. They have a variety of quality and price. You can easily also set up a silkworm farm at home. Just buy a special bush - mulberry (preferably white) - whose leaves are food for silkworms.*Pozdrawiam
ML :)
Copyright © 2014 Kaycat&Isabell , Blogger