Skradziona tozsamość

Skradziona tozsamość


*Nigdy w życiu nie przypuszczałam, że wydarzy się coś takiego w moim życiu. Jak widać to, co wydaje się nam odległe - dzieje się przed naszymi oczami. Mam na myśli internetową kradzież tożsamości. Okazało się, że w sieci jest dziewczyna, która podszywa się pode mnie, wykorzystując zdjęcia z naszego bloga czy z mojego profilu na facebooku. Nie dosyć, że jest to złamanie praw autorskich, to jeszcze wyrządza się krzywdę tej osobie, pod którą się podszywa. "Kradzież tożsamości to najczęstsza sprawa zgłaszana Federalnej Komisji Handlu. Oczywiście sama kradzież danych dotyczących tożsamości nie stanowi najcięższego przestępstwa; jednak groźne jest, co sprawca zrobi ze skradzionymi informacjami." Mam nadzieję, że ta osoba czyta ten wpis i zakończy to chore postępowanie. Co o tym myślicie? I czy wam zdarzyło się to kiedyś ?

****
I've never thought that something like this will happen in my life. As you can see what seems to us a distant - is happening before our eyes. I mean Internet identity theft. It turned out that in the network is a girl who is pretending to be me, using photos from our blog or my profile on facebook. It was not enough that this is a breach of copyright, it to this causing the harm that person, under which under which the impersonated. "Identity theft is the most common issue reported the Federal Trade Commission. Of course theft itself is not the heaviest theft crime, however serious it is, what the offender will do with the stolen information." I hope this person reads this entry and will end this sick behavior. What do you think? And if it happened to you before?Pozdrawiam gorąco Isabell 
Copyright © 2014 Kaycat&Isabell , Blogger