Cotton forever!

Cotton forever!

beach dress - Madame Lala

"Gdy macie do wyboru ciuch z poliestru i bawełny, wybierzcie bawełnę." : - twierdzi projektant, Wojciech Dziedzic, który udzielił wywiadu "Wysokim Obcasom. Extra". I tak właśnie postępujcie. Ciało ludzkie, by żyć, musi być w ruchu, a tę potrzebę zaspokaja tylko tkanina. Ową tkaniną jest bawełna - najbardziej powszechna w dzisiejszych czasach; świetny materiał, który zdominował polską modę uliczną. Ma wiele odmian, dziesiątki jakości, jest wielofunkcyjna i bardzo przyjazna dla ciała oraz łatwa w pielęgnacji. Artykuł zatytułowany "Za panowania bawełny..." uwzględnia historię bawełny, wspomina o innych materiałach oraz o tym, że za kilka lat sami będziemy drukować guziki na trójwymiarowych drukarkach.

****
*"When you have to choose an article of clothing made of polyester and cotton, choose cotton." - Says the designer, Wojciech Dziedzic, who gave an interview to the "High Heels. Extra".
And so you proceed. The human body, to live, have to be in motion, and this need to satisfy only the fabric. That fabric is cotton - the most common nowadays; great material, which dominated the Polish fashion street. It has many varieties, dozens of quality, is multifunctional and very friendly to the body and easy to clean. The article entitled "In the reign of cotton ..." takes into account the history of cotton, mentions other materials, and the fact that in a few years we will print buttons on the three-dimensional printers.*Pozdrawiam :)
Copyright © 2014 Kaycat&Isabell , Blogger