I love white

I love white

bluzka - Tally Weijl
spodenki - Madame Lala
japonki - Venezia
okulary - Ray-Ban
biżuteria - Zara

"Kolor biały zajmuje szczególne miejsce w palecie barw. Bliski absolutu i światła, kojarzy się z reguły z czystością i niewinnością, ale nie jest to jedyna jego wymowa. Kiedy pomyślisz o bieli i zamkniesz oczy, co widzisz? Czy nie nasuwa się pod powieki śnieżna przestrzeń zimowego krajobrazu? Zima to chłód i dystans, ale także ogromna jasna płaszczyzna, którą możesz zapełnić tym, czym chcesz. Jest jak czysta tablica, która zachęca do działania, do zapisania nowych historii. To także przestrzeń, w której możesz swobodnie oddychać, w której nikt nie zakłóca twojej pracy. Czyż duża jasna przestrzeń nie daje nam swobody i lekkości? To najpełniej pojęta wolność!
Biel zawiera w sobie wszystkie pozostałe barwy, jest zatem na swój sposób wszechstronna, reprezentując sobą wartości wszystkich kolorów. Jednocześnie drzemie w niej potrzeba dotknięcia  „wszystkiego”, wszelkich możliwych doznań, jakie tylko zjawią się w zasięgu rąk. Biały kolor najchętniej noszą osoby, które nie lubią być ograniczane i starają się być za wszelką cenę niezależne. W pozytywnym wydaniu wskazuje dążenie do podkreślenia własnej indywidualności, dojrzałości, samodzielności. Bywa jednak, że do założenia takiego ubrania skłania przejściowe nawet poczucie nałożenia ograniczeń i biała barwa jest manifestacją potrzeby zerwania krepujących więzów.
Zwróć uwagę, że większość duchowych mistrzów nosi białe szaty i zaleca ten kolor do ćwiczeń nad rozwojem wewnętrznym. Tym bardziej, że tajnym odpowiednikiem bieli jest FIOLET.
Reasumując, podstawowe przesłanie bieli brzmi: zróbcie mi miejsce, abym mógł zacząć działać, pokazać swoje ogromne możliwości i to jaki jestem doskonały, stwórzcie mi przestrzeń, obdarujcie mnie wolnością, abym mógł zebrać jak najwięcej nowych ciekawych doświadczeń."

****

"White color has a special place in the color palette. Middle absolute and light, usually associated with purity and innocence, but it is not the only one of its pronunciation. When you think about the white and close your eyes - what do you see? Do not come to mind under the eyelids snowy winter landscape space? Winter is cold and also it is the distance, but also a huge light plane, which you can fill what you want. It's like a clean blackboard, which encourages action to save the new history. It is also a space where you can breathe freely, in which nobody interferes with your work. Whether a big bright space gives us the freedom and lightness? This is most fully understood freedom! White contains all the other colors, so it is versatile in its own way, representing the values of all colors. At the same time slumbers the need to touch "everything", all possible feeling that they will come within reach. White color wear most people who do not like to be restricted and trying to be independent at all costs. The positive release indicates aspiration to underscore his own individuality, maturity, self-reliance. Sometimes, however, that the premise of such clothes induces even transient sense to impose restrictions and the white color is a manifestation of the need to break the embarrassing ties. Please note that the majority of spiritual masters wearing white robes and recommends this color to the exercise of the internal development. The more that the secret counterpart of white - is purple. In summary, the basic message of white reads, "do a place for me that I could start working, show their immense possibilities and it is what I am perfect, create a space for me, give me a freedom so I can collect as many new exciting experiences".


źródło - http://cichawoda85.w.interia.pl/kolory.htm

Pozdrawiam
Madame Lala :)
Copyright © 2014 Kaycat&Isabell , Blogger